• Otváracie hodiny: Po-Pia 8:00-16:30
 • Prečo vznikla Kontrola Originality
  • 1423
  • 0

  Prečo vznikla Kontrola Originality

  Kontrolou originality je kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla. Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla, a jeho komponenty určujúce identitu vozidla s dokladmi

 • Kto musí ísť na Kontrolu Originality
  • 1431
  • 0

  Kto musí ísť na Kontrolu Originality

  Kontrola originality sa vykoná na náklady prevádzkovateľa vozidla: na jeho žiadosť, na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v nasledovných prípadoch: sú vykonané neoprávnené zásahy do jeho identifikátorov, konštrukcie alebo jeho dokladov. na vozidle sa nachádzajú pozmenené, poškodené alebo nečitateľné identifikátory vozidla. je na vozidle identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil. Kontrole originality podliehajú

 • Čo kontroluje KO a prečo
  • 2434
  • 0

  Čo kontroluje KO a prečo

  Kontrolou originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná v pracovisku kontroly originality a to nedeštruktívnym skúmaním zameraným na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla a kontrolou identifikátorov vozidla, ktorými sú identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla. Obsah a rozsah

© Copyright 2022 AutoSystem