• Otváracie hodiny: Po-Pia 8:00-16:30
  • Čo znamená kontrola originality a na ktorých vozidlách sa vykonáva ?
    • 1275
    • 0

    Čo znamená kontrola originality a na ktorých vozidlách sa vykonáva ?

    Kontrola originality vozidiel ( KO ) je nedeštruktívne skúmanie vozidiel s cieľom zistiť stopy neoprávneného zasahovania do konštrukcie vozidla. Kontrola originality znamená: istotu pri kúpe vozidla, že nepochádza z nelegálnej činnosti a majiteľovi nehrozí žiadny postih skontrolované vozidlá nebude už viac kontrolovať polícia pri registrácii na ODI ( Okresnom Dopravnom Inšpektoráte ) zisťovanie neoprávnených zásahov do identity a tiež

© Copyright 2022 AutoSystem