• Otváracie hodiny: Po-Pia 8:00-16:30
  • Ako získať ODO-Pass, načo slúži a komu sa poskytuje ? Zánik kontrolných nálepok od 1.7.2021.
    • 5524
    • 0

    Ako získať ODO-Pass, načo slúži a komu sa poskytuje ? Zánik kontrolných nálepok od 1.7.2021.

    Ako získať ODO-Pass? Práve pracoviská kontroly originality (PKO) majú oprávnenie vyhotovovať Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel tzv. ODO-Pass. Výpis vydáva aj samotný Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), a to priamo prevádzkovateľovi vozidla. Ak chcete získať takýto výpis, musíte poskytnúť PKO alebo RPZV elektronické osvedčenie o evidencii. To podlieha overovaniu. Okrem toho PKO musí zaznamenať aktuálnu hodnotu odometra a vykonať fotodokumentáciu. Všetko sa nahráva do

© Copyright 2022 AutoSystem