• Otváracie hodiny: Po-Pia 8:00-16:30
Kto musí ísť na Kontrolu Originality
 • 1432
 • 0

Kto musí ísť na Kontrolu Originality

Kontrola originality sa vykoná na náklady prevádzkovateľa vozidla:

 • na jeho žiadosť,
 • na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v nasledovných prípadoch:
  • sú vykonané neoprávnené zásahy do jeho identifikátorov, konštrukcie alebo jeho dokladov.
  • na vozidle sa nachádzajú pozmenené, poškodené alebo nečitateľné identifikátory vozidla.
  • je na vozidle identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.

Kontrole originality podliehajú vozidlá ak ide o:

 • odhlásenie vozidla do cudziny.
 • výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený.
 • zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla.
 • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie.
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom.
 • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps, Ls, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel.
 • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006.

Pridajte komentár

Váš komentár bude publikovaný do 24 hodín.

© Copyright 2022 AutoSystem