• Otváracie hodiny: Po-Pia 8:00-16:30
Prečo vznikla Kontrola Originality
 • 1424
 • 0

Prečo vznikla Kontrola Originality

Kontrolou originality je kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla. Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla, a jeho komponenty určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť, ako aj vyhodnotenie údajov v príslušných informačných systémoch.

Kontrola originality na pracovisku kontroly originality sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

Druhy kontroly originality:

 • kontrola originality základná
 • kontrola originality skrátená
 • kontrola originality administratívna
 • kontrola originality opakovaná
 • kontrola originality evidenčná

Na vozidle sa kontroluje:

 • stav a vybavenie vozidla sa zdokumentuje fotograficky alebo na videozáznam.
 • odkryjú a skontrolujú sa identifikačné znaky.
 • zmeria sa hrúbka laku kvôli zisteniu zásahov do konštrukcie.
 • použitím vírivých prúdov alebo magnetického poľa sa overuje štruktúra konštrukčných prvkov a plechov karosérie, na základe zmien vodivosti kovu sa odhalia skryté zvary, deformácie po haváriách, karosárske úpravy či realizované opravy poškodení.
 • v prípade korektného výsledku nasleduje vystavenie certifikátu s ochrannými prvkami.
 • v prípade rozporu sa realizuje podrobnejšie skúmanie.
 • Kontrolu môžete dobrovoľne využiť v prípade predaja alebo kúpy vozidla na identifikovanie pôvodu, kontroly hrúbky laku a elimináciu kúpy ukradnutého vozidla.
 • Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO a prístupný verejnosti prostredníctvom www.ko.sk. Vozidlo s výsledkom “spôsobilé” na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO.
  Odborný posudok má 15-dňovú administratívnu platnosť.

Pridajte komentár

Váš komentár bude publikovaný do 24 hodín.

© Copyright 2022 AutoSystem