• Otváracie hodiny: Po-Pia 8:00-16:30
Kupujete ojazdené auto ? Nechajte ho overiť na kontrole originality .
  • 1019
  • 0

Kupujete ojazdené auto ? Nechajte ho overiť na kontrole originality .

Mnohí motoristi sa pred kúpou ojazdeného vozidla zaujímajú o jeho históriu, vrátane nameranej hrúbky povlakovej vrstvy. Ak vozidlo absolvovalo kontrolu originality, namerané hodnoty je možné si vyhľadať bezplatne po prihlásení na webe Technickej služby kontroly originality.
Údaje sa zobrazia po zadaní čísla Odborného posudku o kontrole originality (KO), ktoré je potrebné zapísať ako vyhľadávací parameter v časti „Overenie vozidla“.
Výsledky merania hrúbky povlakovej vrstvy sú uvedené aj v Odbornom posudku o KO, ktorý dostáva vodič vozidla po kontrole originality. Informovala technická služba kontroly originality.

Kontrola originality má zabrániť zmene identity vozidla
Na kontrole originality sa overuje spôsobilosť auta z pohľadu porušenia práv a zákonom chránených záujmov spojených s neoprávnenou zmenou identity vozidla, s pozmeňovaním dokladov a súvisiacim protiprávnym konaním.
Nakoľko poškodenie karosérie nespadá do tejto oblasti, kontrola originality v zmysle platných právnych predpisov nikdy neoverovala, neoveruje a pravdepodobne ani nebude overovať pôvodnosť karosárskych dielov a ich poškodenie.
Meranie povlakovej vrstvy je len pomocným orientačným meraním. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto údaje môžu byť zneužiteľné, zobrazujú sa až po zadaní čísla Odborného posudku o KO.
Hrúbka povlakovej vrstvy nanesená výrobcom vozidla sa pohybuje v rozmedzí 90 až 130 mikrometrov (μm). V praxi sa vyskytujú aj prípady s hornou hranicou do 180 μm.
Pokiaľ sú na vozidle namerané hodnoty okolo 200 μm a viac, možno predpokladať, že vozidlo alebo niektoré jeho časti boli opravované, tmelené, či prelakované.

Údaje o najazdených kilometroch
Okrem iných úkonov sa počas kontroly originality zaznamenáva aj stav odometra, ktorý je zapísaný v Odbornom posudku o kontrole originality. Pokiaľ na stránke zadáte ako vyhľadávací parameter už spomínané číslo odborného posudku, v časti „Údaje o vozidle“ sa zobrazí stav najazdených kilometrov zaznamenaný v čase vykonania KO.
Ak hľadáte historický priebeh najazdených kilometrov, je potrebné získať Výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel, tzv. ODO-Pass. Od 20.mája 2018 sa zaznamenáva história najazdených kilometrov do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV).

Overenie ODO-Passu
Overiť existenciu a pravosť ODO-Passu, ako aj získať ďalšie informácie vrátane Prílohy k ODO-Passu je možné na webovom sídle www.rpzv.sk. Vytlačiť ODO-Pass možno len po kontrole odometra a zápise aktuálnej hodnoty najazdených kilometrov spolu s fotodokumentáciou do RPZV (buď na pracoviskách KO alebo u poskytovateľov ODO-Passu).
Pomocou identifikačného čísla vozidla VIN si spotrebiteľ vie na webe Registra prevádzkových záznamov vozidiel bezplatne overiť, či je k danému vozidlu vydaný ODO-Pass. V prípade, že ODO-Pass bol vydaný od predávajúceho vyžadujte tri údaje na zobrazenie histórie najazdených kilometrov:
– Číslo ODO-Passu
– Dátum posledného záznamu ODO-Passu
– Posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe
Ak k vozidlu ODO-Pass vydaný nebol, odporúčame ho vyžadovať vždy ešte pred kúpou ojazdeného vozidla.
Vďaka kontrole originality AutoSystem si viete overiť aj vaše vozidlo, využite náš online rezervačný formulár na ľahkú a rýchlu rezerváciu termínu z pohodlia domova .

Pridajte komentár

Váš komentár bude publikovaný do 24 hodín.

© Copyright 2022 AutoSystem